Personalia

                                                                                                                                              

Naam

ir. Jeroen van Zutphen

Woonplaats

Maarssen

Geboortedatum

25 december 1968

Geslacht

M

Rijbewijs

Ja

ICT ervaring sinds

1993

 

Samenvatting

 

Jeroen van Zutphen is een zeer ervaren projectmanager en BI Architect. Hij heeft meer dan 18 jaar ervaring in diverse rollen, zowel binnen analyse- als managementrollen. Jeroen voelt zich het beste thuis in complexe omgevingen waarbij hij zijn analytisch vermogen in kan zetten. Hij zal altijd proberen het beste uit projecten te halen gegeven de verschillende technische en niet technische belangen.

 

Jeroen heeft inmiddels alle kanten van BI projecten gezien: techniek, business analyse, maar ook het strategisch opdrachtgeverschap. Hij is dan ook uitstekend in staat om zich te verplaatsen in de situatie om zaken tot een succes te maken. Jeroen heeft uitstekende communicatieve eigenschappen.

 

Jeroen is een PrinceII practitioner en publiceert als Computable Expert op het kennisgebied Business Intelligence. Daarnaast spreekt hij op seminars.

 

Jeroen van Zutphen is zeer breed inzetbaar.

 

 

Werkervaring

Periode/jaar

mei 2012 – augustus 2012

Opdrachtgever

APX-ENDEX

Functie

Projectmanager

Technische omgeving

Oracle, OWB, Business Objects

Werkzaamheden

Uitbreiding bestaande Data Warehouse

 

Periode/jaar

April 2012 – April 2012

Opdrachtgever

Monuta

Functie

Strategisch Adviseur

Technische omgeving

-

Werkzaamheden

Uitbrengen strategisch advies rond de organisatiebrede inrichting van BI en aanschaf van software.

 

Periode/jaar

Februari 2012 – Februari 2012

Opdrachtgever

SNT

Functie

Strategisch Adviseur

Technische omgeving

-

Werkzaamheden

Uitbrengen strategisch advies en de roadmap voor het strategisch maken van BI voor de gehele organisatie.

 

Periode/jaar

Februari 2012 – augustus 2012

Opdrachtgever

Leaseplan Corporate

Functie

Projectmanager, Analist

Technische omgeving

SQL Server, Cloud

Werkzaamheden

Ten behoeve van de securitisatie van een deel van de leaseobjecten is een gegevensverwerkend systeem ontworpen en ontwikkeld tbv rapportage voor ratingagencies.

 

Periode/jaar

december 2011 – januari 2012

Opdrachtgever

De IJsvogel Groep

Functie

Strategisch Adviseur

Technische omgeving

-

Werkzaamheden

Uitbrengen strategisch advies tbv de directie na een assesment, met als doel de organisatie te helpen met keuzes rond BI voor de komende jaren.

 

Periode/jaar

juni 2011 – januari 2012

Opdrachtgever

APX-ENDEX

Functie

Projectmanager

Technische omgeving

Oracle, OWB, Business Objects

Werkzaamheden

Verantwoordelijk voor het projectmanagement van het te realiseren centrale Data Warehouse. Opgeleverd binnen planning en binnen budget tot grote tevredenheid van de klant.

 

 

Periode/jaar

oktober 2010 – april 2011

Opdrachtgever

Lindorff

Functie

Projectmanager

Technische omgeving

SQL Server 2005, Cognos

Werkzaamheden

Verantwoordelijk voor het projectmanagement van het te realiseren centrale Data Warehouse. Daarnaast als business consultant de organisatie verder geholpen met de groeiplannen m.b.t. de inzet van business intelligence binnen de strategie.

 

Periode/jaar

januari 2009 – januari 2010

Opdrachtgever

Euclides

Functie

Directeur IparQ

Technische omgeving

SQL Server 2005, Cognos

Werkzaamheden

Het opzetten van dochteronderneming IparQ. Deze onderneming heeft tot doel het adviseren omtrent de realisatie van, levering van en beheren van management informatie omgevingen voor parkeerbedrijven in Europa.

 

Periode/jaar

oktober 2008 –december 2008

Opdrachtgever

Witteveen en Bos

Functie

Architect

Technische omgeving

SQL Server 2005, .NET

Werkzaamheden

Voor de realisatie van de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam is de rol architect vervuld bij de realisatie van een monitorsysteem. Het systeem controleert verzakkingen en verschuivingen rond het tracŽ van de te boren metrotunnel. Hoge beschikbaarheidseisen, veel gegevensbronnen en verschillende rapportages zijn verwerkt in een totaalarchitectuur, welke vervolgens gerealiseerd is door een team van programmeurs onder inhoudelijk aansturing.

 

Periode/jaar

april 2008 – oktober 2008

Opdrachtgever

Bejo Zaden

Functie

Architect, management adviseur

Technische omgeving

nvt

Werkzaamheden

Middels advies is de directie van Bejo Zaden (een internationale leverancier van zaden voor groentegewassen) bijgestaan in de strategische keuzerichting voor de realisatie van een management-informatiesysteem.

 

 

 

 

 

 

 

Periode/jaar

juni 2008 – september 2008

Opdrachtgever

UnivŽ Compander

Functie

Management adviseur

Technische omgeving

nvt

Werkzaamheden

Voor Compander, een dochter van UnivŽ, is een strategisch advies uitgebracht over de te volgen weg voor de komende jaren voor het verkrijgen van managementinformatie. Dit advies kwam tot stand na een uitgebreid onderzoek en gesprekken met diverse betrokken partijen.

 

Periode/jaar

mei 2008 – september 2008

Opdrachtgever

Euclides

Functie

Bidmanager

Technische omgeving

Tools

Werkzaamheden

Bidmanager voor de aanbesteding van inhuur van personen voor ontwerp, bouw en beheer van de managementinformatievoorziening / data warehouse voor Dienst Publiek en Communicatie (DPC). DPC is onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. Deze aanbesteding is met succes afgerond en gewonnen.

 

Periode/jaar

oktober 2007 – april 2008

Opdrachtgever

UnivŽ

Functie

Projectmanager

Technische omgeving

Oracle

Werkzaamheden

In de rol van projectmanager is UnivŽ ondersteund met het vlot trekken van een project ter uitbreiding van het Corporate Warehouse. Onderdeel daarvan was de communicatie met een toeleverancier verbeteren en adviseren over de intern gehanteerde standaarden en procedures.

 

 

 

 

 

 

 

Periode/jaar

Oktober 2005 – september 2007

Opdrachtgever

Mobile Broadcast Company BV/Service2media

Functie

Technisch Directeur

Technische omgeving

Werkzaamheden

Microsoft

MBC houdt zich bezig met technologie rond mobiel Internet voor klanten als KPN, Orange en Telegraaf. Als Technisch Directeur is de verantwoordelijk gedragen voor het volgende takenpakket:

¥  Aansturing van het technisch team (8 personen)

¥  Projectmanagement van lopende en nieuwe projecten

¥  Strategiebepaling rondom inzet van IT nu en in de toekomst

¥  Verbetering van de interne organisatie

¥  Bepaling van de ontwikkelrichting van het bedrijf

¥  Architectuur applicatieplatform

¥  Operationele bedrijfsleiding

¥  Programmamanagement verbetertrajecten

¥  Projectleiding klantprojecten

¥  Aanspreekpunt klanten

¥  Operationele planning

¥  Coaching medewerkers

¥  Realisatie Business Intelligence

¥  Schrijven van klantoffertes/tenders

¥  Hervormen bedrijfsadministratie

¥  Architectuur IT Infrastructuur en Productieplatform

¥  Aannamebeleid en sollicitatiegesprekken

¥  Functioneringsgesprekken

¥  Fysieke migratie hostingplatform

 

 

 

Periode/jaar

mei 2006 – juli 2006

Opdrachtgever

Ordina Visionworks

Functie

Informatie analist, Business consultant, Data Warehouse Architect

Technische omgeving

Diversen

Werkzaamheden

Binnen Ordina Visionworks is meegewerkt aan een aantal zaken:

¥  Het opstellen van een businessplan inzake de integratie van een business unit binnen Ordina

¥  Het bedenken en documenteren van een aanpak op het gebied van ÔExtreme datawarehousingÕ

¥  Het opstellen van een handboek rond Corporate Performance Management

¥  Het opstellen van een aantal offertes voor klanten met BI-wensen

¥  Het doen van een audit op een BI-oplossing die binnen
ABN Amro bank gerealiseerd was door een andere marktpartij.

 

Daarnaast is een jaar het cošrdinatorschap gedragen van de kennisgroep rond Datawarehousing, waarbij de verantwoordelijkheid lag op het gebied  van kennisuitwisseling tussen gedetacheerde collegaÕs op het vakgebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode/jaar

juli 2005 – september 2005

Opdrachtgever

Amgen Europe

Functie

Projectmanager, business analist

Technische omgeving

Cognos

Werkzaamheden

Bij Amgen in Breda zit naast het Europees distributiecentrum ook de Europese administratie en het overkoepelend CRM management. Er is meegewerkt aan twee projecten:

 

¥  Voor het monitoren van de kwaliteit van de CRM activiteiten in Europa is als verbetering van een bestaande BI oplossing een nieuw systeem operationeel gemaakt.

¥  Binnen de financi‘le administratie is een BI-oplossing gerealiseerd om de dekking van facturen door aankooporders op Europees niveau te kunnen volgen.

 

Periode/jaar

september 2001 – maart 2005

Opdrachtgever

Albert Heijn

Functie

Business Analist

Technische omgeving

Werkzaamheden

Oracle, Informatica PowerCenter, MicroStrategy

Het Ahold corporate data warehouse (Pallas) behoort tot de grootsten in Nederland. Een afdeling waarbij ruim 30 personen werkzaam zijn is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dit systeem en met name hieraan gerelateerde nieuwbouw. Een business analist (samentrekking tussen informatie analist en business consultant) is daarbij verantwoordelijk voor het in kaart brengen  van de behoefte van de business bij nieuwe deelprojecten en de vertaling hiervan in technische termen die nodig zijn voor realisatie.

Projecten en activiteiten die gedaan zijn:

¥  Tezamen met vertegenwoordigers uit de business is de informatiebehoefte van de bijna 500 AH filialen in Nederland in kaart gebracht(middels een aantal  workshops en brainstorm sessies), kijkend naar de huidige en de wenselijke realiteit. Op basis van een technische vertaling van deze gegevens is gekomen tot een ontsluiting van het centrale systeem. In latere instantie zijn ook de franchisenemende winkels en de NS stationswinkels aangesloten, waarvoor het systeem eveneens geschikt gemaakt moest worden. Uiteindelijk resulteerde dit in een on-line Data Warehouse toepassing waar per dag door zoÕn 2.500 gebruikers gebruik van wordt gemaakt.

¥  Als vervolg op de landelijke uitrol van het Pallas Data Warehouse is een systeem gerealiseerd waarmee door verantwoordelijke personen inzicht kan worden verkregen in de waarschijnlijkheid van fraude bij kassamedewerkers. De realisatie van een balanced scorecard op basis van push-distributie behoorde ook hiertoe.

¥  Middels een OLAP toepassing is de organisatie inzicht verleend in de verkopen van het online verkoopkanaal Albert.nl.

¥  In samenwerking met andere business analisten binnen Pallas is gewerkt aan het verfijnen te volgen van standaarden.

¥  Voor Pallas zijn een aantal vooronderzoeken gedaan met betrekking tot specifieke wensen van businesspartijen waarbij naast mogelijke oplossingsrichtingen ook kosteninschattingen tot het gevraagde behoorden.

 

 

 

 

 

Periode/jaar

juni 2000 – december 2000

Opdrachtgever

Macintosh Retail Group

Functie

Projectmanager

Technische omgeving

Oracle, MicroStrategy en Microsoft

Werkzaamheden

De gratis Internet provider MyWeb, een initiatief van de opdrachtgever, verzorgt onder andere een portal website. Informatie over het surfgedrag van gebruikers van deze site in combinatie met andere gegevens worden op regelmatige basis ingelezen in een data warehouse. Ik was verantwoordelijk voor het weer op de rails zetten van deze interfaces na een escalatie van technische en communicatieve problemen. Bovendien ben ik in de functie van projectleider verantwoordelijk geweest voor de verdere ontwikkeling van het data warehouse en het vertalen en realiseren van wensen vanuit de business.

 

Periode/jaar

mei 2000

Opdrachtgever

NS Reizigers

Functie

Architect

Technische omgeving

Borland C++

Werkzaamheden

Voor een te bouwen client/server systeem is de technische applicatie-architectuur ontworpen.

 

Periode/jaar

maart 1999 – april 2000

Opdrachtgever

ACHMEA/PVF-Hypotheken

Functie

Projectmanager

Technische omgeving

Oracle, Business Objects

Werkzaamheden

Er is in deze periode leiding gegeven aan een team waarmee de bouw van een Data warehouse is gerealiseerd. Daarnaast was Jeroen verantwoordelijk voor het ontwerp van het data warehouse. Hiervoor diende een inventarisatie plaats te vinden van de wensen die bestonden vanuit de gebruikersorganisatie. Uit het resultaat van de inventarisatie werd een dimensioneel model gedestilleerd wat vervolgens gerealiseerd werd in een data warehouse.

 

Binnen PVF vond een migratie plaats van de systemen waarmee de volledige hypothekenadministratie werd gedaan. Door deze migratie werd levering van managementinformatie onmogelijk, terwijl de behoefte hiernaar groot was. Om in deze behoefte aan informatie te voorzien is een data warehouse ontworpen en vervolgens ge•mplementeerd met behulp van producten van Oracle en Business Objects. Daarnaast is er een wiskundig stuk software ontworpen en gerealiseerd voor de actuele waardering van hypotheken. Gezien het feit dat de organisatie in een roerige periode verkeerde speelde communicatie een belangrijke rol bij dit project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode/jaar

juni 1998 – juli 1999

Opdrachtgever

ING Bank

Functie

Technisch Projectleider

Technische omgeving

Oracle, Business Objects

Werkzaamheden

Om te voorzien in de informatiebehoefte van de afdeling KRN van ING bank werd de informatiebehoefte tot op detailniveau in kaart gebracht. Vervolgens is op basis daarvan een data warehouse gebouwd. Jeroen was hier medeverantwoordelijk voor de informatieanalyse, en het ontwerp van het systeem. Daarnaast bestond zijn taak uit het aansturen van het bouwteam van vier personen. Het uiteindelijke systeem is gerealiseerd op basis van producten van Oracle (Unix), SAS (Mainframe) en Business Objects.

 

 

 

 

Periode/jaar

januari 1998 – maart 1999

Opdrachtgever

ING Bank

Functie

BI Consultant

Technische omgeving

Business Objects, Oracle, MS-Access

Werkzaamheden

In deze periode was Jeroen als systeemontwerper / -ontwikkelaar werkzaam bij ING Bank. De directie van ING Bank wenste een systeem voor de verwerking van en de rapportage over de verliesschattingen per kwartaal. Nadat het oude systeem in kaart was gebracht is er middels prototyping in samenspraak met de toekomstige gebruikers, een nieuw systeem ontworpen en gebouwd op basis van Oracle-, Microsoft- en Business Objects- technologie‘n. Speciale aandacht hierbij verdiende ook de toekomstige koppeling met het ING-Intranet voor de gedistribueerde invoer van gegevens. Jeroen heeft dit systeem ontworpen en gebouwd.

 

Periode/jaar

oktober 1997 – november 1997

Opdrachtgever

Unichema Gouda

Functie

BI Consultant

Technische omgeving

Business Objects

Werkzaamheden

Voor een producent van chemische halffabrikaten heeft Jeroen de aanwezige informatiebehoefte in kaart gebracht. Vervolgens is met het pakket Business Objects een mechanisme geboden om uit een aantal bronsystemen deze informatie te extraheren.

 

Periode/jaar

oktober 1997

Opdrachtgever

Deloitte & Touche Consultdata

Functie

Systeemontwerper, -ontwikkelaar

Technische omgeving

Webtechnologie

Werkzaamheden

Bij Deloitte & Touche Consultdata is met verschillende webtechnologie‘n een gebruikersinterface gemaakt. Deze interface was onderdeel van een gedistribueerde intranet-applicatie. Met deze applicatie werden formulieren beheerd. Daarnaast werd voor dezelfde applicatie een ActiveX module gebouwd voor een generieke database koppeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode/jaar

augustus 1997 – oktober 1997

Opdrachtgever

Ministerie van justitie

Functie

Systeemontwikkelaar

Technische omgeving

Microsoft

Werkzaamheden

Voor het Ministerie van Justitie is met Microsoft tools een systeem ontworpen en gebouwd om onderzoeksgegevens op het gebied van criminaliteit in verschillende talen uit te voeren in tabelvorm.

 

 

 

Periode/jaar

september 1996 – november 1996

Opdrachtgever

Andersen Consulting

Functie

Systeemontwikkelaar

Technische omgeving

Microsoft

Werkzaamheden

Als onderdeel van een benchmarkingproject bij Andersen Consulting is een systeem ontwikkeld voor de hi‘rarchische opslag en statistische verwerking van een grote hoeveelheid onderzoeksresultaten. Deze onderzoeksresultaten waren afkomstig van energie leverende bedrijven.

 

 

Periode/jaar

september 1993 – juli 1997

Opdrachtgever

Kubus Informatiesystemen

Functie

Systeemontwerper, -ontwikkelaar

Technische omgeving

Microsoft C++

Werkzaamheden

Voor Kubus informatiesystemen zijn een aantal (deel-) systemen gerealiseerd, veelal met behulp van C++, onder anderen een RTF invoermodule, een begrotingssysteem voor de bouw en een relatiebeheersysteem.

 

Periode/jaar

Januari 1994 – juni 1994

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Functie

Systeemontwerper, -ontwikkelaar

Technische omgeving

Microsoft

Werkzaamheden

De faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven kent een tweejarige vervolgopleiding. Hiervoor is een systeem ontwikkeld om gegevens van de studenten en hun studieresultaten te beheren. Daarnaast is gewerkt aan een wetenschappelijke publicatie rond de bouw van EDM systemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Opleidingen

 

Periode

2009

Opleiding                     

PrinceII Practitioner

Naam instituut            

Euclides Intern

Diploma

Ja

 

Periode

2008

Opleiding                     

PrinceII Foundation

Naam instituut            

Euclides Intern

Diploma

Ja

 

 

Periode

1988 –1993

Opleiding                     

Technische Informatica

Naam instituut            

Technische Universiteit Eindhoven

Diploma

Ja

 

 

Periode

1981 – 1988

Opleiding                     

VWO

Naam instituut            

Griftlang College Soest

Diploma

Ja

 

 

Trainingen en cursussen

 

 

Jaar                                      

2001

Opleiding                             

Microsoft .NET

Naam instituut                    

Deloitte & Touche

 

 

Jaar                                      

1999

Opleiding                             

Balanced Scorecard

Naam instituut                    

Devote Intern

 

 

Jaar                                      

1999

Opleiding                             

Architectuur

Naam instituut                    

Devote Intern

 

 

Jaar                                      

2003

Opleiding                             

MicroStrategy Fasttrack

Naam instituut                    

MicroStrategy Nederland

 

 

Jaar                                      

1998

Opleiding                             

Dimensioneel modeleren

Naam instituut                    

Harm van der Lek

 

 

Jaar                                      

1996

Opleiding                             

SQL-server 6.5

Naam instituut                    

Deloitte & Touche

 

 

Jaar                                      

1996

Opleiding                             

Windows Architecture

Naam instituut                    

Deloitte & Touche

 

 

Jaar                                      

1997

Opleiding                             

Business Objects User + Designer + Supervisor

Naam instituut                    

Business Objects Nederland

 

Jaar                                      

1998

Opleiding                             

Workshopleider

Naam instituut                    

Deloitte & Touche

 

Jaar                                      

1999

Opleiding                             

Cosa Workflow

Naam instituut                    

Cosa Duitsland

 

Jaar                                      

1998

Opleiding                             

Projectmatig cre‘ren

Naam instituut                    

Kernconsult

 

Jaar                                      

1999

Opleiding                             

Communicatieve vaardigheden voor projectleiders

Naam instituut                    

Deloitte & Touche

 

Jaar                                      

1999

Opleiding                             

Technische vaardigheden voor projectleiders

Naam instituut                    

Deloitte & Touche

 

Jaar                                      

1999

Opleiding                             

Presenteren

Naam instituut                    

Deloitte & Touche

 

Jaar                                      

2003

Opleiding                             

Corporate Performance Management

Naam instituut                    

Ordina Visionworks

 

Jaar                                      

2005

Opleiding                             

Basel 2

Naam instituut                    

Ordina Intern

 

Jaar                                      

2005

Opleiding                             

SPSS Clementine

Naam instituut                    

SPSS Nederland

 

Jaar                                      

2006

Opleiding                             

Ripe

Naam instituut                    

Ripe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Technische kennis

 

Besturingssystemen

Windows

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmeer talen

C++

4

 

 

 

SQL

4

 

 

 

PL/SQL

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicatie Software

Business Objects

5

Visio

4

 

Mictosoft Office

5

Business Objects

4

 

SQL-Server

3

MicroStrategy

3

 

ERWIN

3

Microsoft Analytics

3

 

TOAD

4

Cognos

2

 

 

 

 

 

Databases

Oracle 8i

3

MS SQL Server

4

 

Oracle 9i

3

MS Access

5

 

Oracle 10G

3

 

 

Methoden en technieken

ERD

5

Prince 2

4

 

Dimensionaal Modelleren

5

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Legenda technische kennis niveaus:

1

Basis

Theoretische basiskennis

2

Junior

De kennis op beginnerniveau hebben toegepast

3

Medior

De kennis zelfstandig en direct kunnen toepassen

4

Senior

Ruime en recente ervaring          

5

Expert

Ook door mensen buiten Kadenza gezien als expert